Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn Keurcompost

De Beoordelingsrichtlijn Keurcompost 8.0 (BRL) is het document waarin de eisen zijn opgenomen voor de afgifte en instandhouding van het productcertificaat ‘Keurcompost’. Bedrijven die compost afzetten als ‘Keurcompost’ dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze BRL. De Vereniging Afvalbedrijven en de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) zijn gezamenlijk schemabeheerder voor de BRL-Keurcompost.

Wijzigingenblad BRL-Keurcompost

Het Wijzigingenblad geeft wijzigingen aan ten opzichte van de geldende Beoordelingsrichtlijn Keurcompost. De wijzigingen die op dit Wijzigingenblad genoemd staan, treden in werking op de datum die in de tabel genoemd wordt. Bij de periodieke herziening van de BRL-Keurcompost zullen deze wijzigingen in de tekst van de BRL worden opgenomen.
Op dit moment is geen Wijzigingenblad van kracht.

Monitoring kwaliteit Keurcompost

Jaarlijks leveren gecertificeerde locaties hun databestanden met analyseresultaten in bij de Certificeringscommissie Keurcompost. Deze gegevens geven een goed beeld van de kwaliteit van Keurcompost.

Downloads

Beoordelingsrichtlijn Keurcompost >

Geaccrediteerde certificerende instellingen en auditors >

Goedgekeurde laboratoria en monsternamebedrijven >

Inspectiekader VA >