Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Welkom bij Keurcompost

Een gezonde en vruchtbare bodem met Keurcompost

Voor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische-stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het organische-stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

Register Keurcompost

Factsheet Keurcompost – akkerbouwers