Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Organische stofaanvoer en grondbewerking van invloed op bodemstructuur

Bodemstructuur is vaak niet kwantitatief te meten, maar zegt wel veel over de ontwikkeling van de bodem. Het blijkt dat grondbewerking en composttoevoeging na 7 jaren toepassing een duidelijk effect hebben op de bodemstructuur. Dit is vooral terug te zien in een gangbaar bedrijfssysteem met een lage organische stofaanvoer.

Begin april zijn er visuele bodemstructuurbeoordelingen gedaan in het systeemonderzoek ‘Bodemkwaliteit op Zand’ op het proefbedrijf Vredepeel van Wageningen University & Research. Op een perceel grasklaver in zowel het gangbare systeem met lage organische stofaanvoer als in het biologische systeem profielkuilen is er gegraven in vier verschillende varianten: 1) ploegen, 2) niet-kerende grondbewerking (NKG), 3) ploegen met compost en 4) NKG met compost.

In het gangbare systeem zagen de onderzoekers bij ‘ploegen’ grote structuurverschillen tussen wel of geen extra composttoevoeging. In de plot met compost was er meer en betere beworteling en daarnaast was de structuur meer kruimelig, kluiten braken minder scherp af. Bij niet-kerende grondbewerking zagen de onderzoekers de effecten van compost op structuur en beworteling ook terug, maar in mindere mate.

De grondbewerking zelf had in het gangbare systeem ook een zichtbaar effect op de structuur van de bodem. De bovengrond lijkt bij toepassing van NKG iets minder beworteld, de wortels zijn dikker, en er waren meer witte (levende) wortels zichtbaar. De structuurelementen zijn wat scherper in NKG ten opzichte van ploegen, maar wel nog steeds goed doorworteld (zie foto’s).

Foto links: gangbaar systeem ploegen met compost. Foto rechts: gangbaar systeem NKG met compost.
Foto links: gangbaar systeem ploegen met compost. Foto rechts: gangbaar systeem NKG met compost.
In het biologische systeem werden veel minder verschillen waargenomen tussen de verschillende grondbewerkingen en de toevoeging van compost. Beworteling was over het algemeen goed, en vergelijkbaar met gangbaar. In het geploegde deel was de structuur en beworteling in de bovenlaag beter zonder composttoevoeging dan met. In de biologische percelen werden meer poriën in de bovengrond waargenomen dan in de gangbare systeem.

Bron: PPS Beter Bodembeheer
Meer informatie: www.beterbodembeheer.nl