Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Beoordelingsrichtlijn Keurcompost 8.0 

Vanaf 1 juli 2023 is de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost versie 8.0 van kracht. Het document is te vinden op de volgende pagina >
De proces- en producteisen zijn ongewijzigd. Bij het monsternameprotocol en de analyse op verontreinigingen is meer aansluiting gezocht bij Europese methoden. Daarnaast is de Oppervlaktebepaling als meetverplichting opgenomen.