Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Contact

Contactadres Keurcompost

p/a BVOR
Bronland 12-B
6708 WH Wageningen
info@keurcompost.nl

Opmerkingen of klachten?
Keurcompost producenten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Wanneer u desondanks opmerkingen of klachten heeft over bij u geleverde Keurcompost, verzoeken wij u dit te melden bij uw leverancier en bij het Meldpunt Klachten van de Certificeringscommissie Keurcompost. Ook wanneer u partijen compost krijgt aangeboden als Keurcompost, terwijl dit geen Keurcompost is, dan kunt u bij dit Meldpunt terecht. Deze kunt u bereiken via meldpuntklachten@keurcompost.nl

Contactpersoon namens Vereniging Afvalbedrijven
Jennifer Koster-Bos, telefoon: (073) 627 94 44, e-mail: kosterbos@verenigingafvalbedrijven.nl

Contactpersoon namens Branche Vereniging Organische Reststoffen
Anneleen Rotering, telefoon: (0317) 42 67 55, e-mail: rotering@bvor.nl

Certificeringscommissie
De Certificeringscommissie (CC) is verantwoordelijk voor de inhoud en het up-to-date zijn van de BRL, het accrediteren van auditors, het evalueren van toetsingsrapporten van Certificerende Instellingen en het verlenen van certificaten.
De CC bestaat uit medewerkers van het Verenigingsbureau van de VA en van het Verenigingsbureau van de BVOR. Hiermee is de onafhankelijkheid van de CC ten opzichte van individuele composteerbedrijven gewaarborgd.