Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Informatie

Een gezonde en vruchtbare bodem met Keurcompost

KeurcompostVoor de land- en tuinbouw vormt de bodem de belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische-stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het organische-stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

Lees ook: Factsheet Biologische landbouw >

Hoog kwalitatieve bodemverbeteraar

Keurcompost is een hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof. Door de strenge productie-eisen voor Keurcompost is het product gegarandeerd vrij van onkruidzaden, pathogenen en bodemvreemde bestanddelen, in tegenstelling tot wanneer onbewerkte organische stromen als bodemverbeteraar worden ingezet.
Regelmatig toedienen van Keurcompost zorgt voor meer stabiele organische stof in de bodem. Het stikstof- en fosfaatgehalte in Keurcompost is laag en bovendien voor respectievelijk negentig en vijftig procent vrijgesteld. Dit maakt het gebruik van Keurcompost – naast dierlijke mest of kunstmest – extra aantrekkelijk.
Daarnaast heeft Keurcompost een aantal andere bewezen positieve effecten op de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de bodem.

Certificering Keurcompost

Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. De kwaliteitseisen voor de samenstelling zijn vastgelegd in de ‘Beoordelingsrichtlijn Keurcompost’. Daarmee is geborgd dat het product altijd voldoet aan de eisen uit de Meststoffenwet en aan de eisen die de markt stelt aan de landbouwkundige eigenschappen en plantgezondheid. Ook bevat de richtlijn voorwaarden voor onafhankelijke controles (audits), monstername en transport. Alleen bedrijven die Keurcompost gecertificeerd zijn, mogen hun product onder die naam op de markt brengen. Een onafhankelijk auditor toetst de gecertificeerde bedrijven jaarlijks.