Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Groen Agro Control nieuw laboratorium Keurcompost

De Certificeringscommissie Keurcompost heeft het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw goedgekeurd voor het nemen van monsters en analyseren van Keurcompost.

Vorig jaar ontving Groen Agro Control groen licht van de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van analyses op organische reststromen als compost, GFT, groenafval en zuiveringsslib. Het laboratorium behaalde de accreditatie voor het uitvoeren van analyses op nutriënten en zware metalen in producten die nuttig zijn voor de bodem en aan wet- en regelgeving moeten voldoen.

Groen Agro Control steekt in op deze analyses omdat zij vinden dat de circulaire landbouw de toekomst is. Compost heeft goede eigenschappen als bodemverbeteraar.

Meer informatie over de accreditatie van compostanalyses vindt u op hun website. U kunt hierover ook contact opnemen met Joke de Geus, productmanager akkerbouw en grasland, tel. (015) 257 25 11.

Voor de complete lijst van goedgekeurde laboratoria  voor Keurcompost >