Certificerende instellingen

Lijst certificerende instellingen

Onderstaande certificerende instellingen en auditoren zijn geaccrediteerd om in 2016 bedrijven te auditen en certificeren op basis van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost.

Dekra Certification B.V.
Postbus 5185
6802 ED ARNHEM
tel. (026) 35 62 000
Auditor: mevr. J. Bertholet

Normec Certification B.V.
Postbus 275
4190 CG  GELDERMALSEN
tel. (0345) 58 50 34
Auditor: dhr. R. Oldenkamp.

KIWA Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK
tel. (070) 414 44 00
Auditoren: dhr. C. de Kreij.

MPS-ECAS
Postbus 114
2678 MB  DE LIER
tel. (0174) 61 57 15
Auditoren: dhr. C. Bemelman en dhr. E. Swertz.

QS
Postbus 46
6720 AA  BENNEKOM
tel. (088) 166 20 00
Auditor: dhr. R.J. te Groen.

SGS INTRON Certificatie B.V.
Postbus 267
4100 AG  CULEMBORG
tel. (0345) 58 07 33
Auditor: dhr. E.A. Hoffman en dhr. J.P.E. Slenders