Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Certificerende instellingen

Lijst certificerende instellingen

Onderstaande certificerende instellingen en auditoren zijn geaccrediteerd om bedrijven te auditen en certificeren op basis van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost.

Normec Certification B.V.
Postbus 275
4190 CG  GELDERMALSEN
tel. (0345) 58 50 00
Auditor: dhr. R. Oldenkamp en dhr. B. Klijberg.

KIWA VERIN B.V.
Postbus 2703
3430 GC  NIEUWEGEIN
tel. (088) 998 43 10
Auditor: dhr. J. Descendre en dhr. W. Middel

MPS-ECAS
Postbus 114
2678 MB  DE LIER
tel. (0174) 61 57 15
Auditors: dhr. C. Bemelman, dhr. A. Janssen en dhr. F. Woets.

Normec QS
Postbus 46
6720 AA  BENNEKOM
tel. (088) 166 20 00
Auditor: dhr. R.J. te Groen.

SGS INTRON Certificatie B.V.
Postbus 267
4100 AG  CULEMBORG
tel. (0345) 58 07 33
Auditors: dhr. J.P.E. Slenders