Groei Keurcompostlocaties

Het aantal gecertificeerde Keurcompostlocaties is gestegen tot 60 locaties. Toegevoegd is de Noord-Brabantse locatie De Kempen van Den Ouden Groenrecycling BV. In 2020 zijn eveneens een flink aantal nieuwe locaties gecertificeerd, namelijk Gebr. van der Putten in Noordwijk, Van Berkel Biomassa & Bodemproducten BV in Etten-Leur, Van Iersel Deurne, Van Iersel Gilze, Van Iersel Ravenstein […]

Publicatie nieuwe BRL-Keurcompost

Met ingang van 1 april jl. is versie 7.1 van de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost van kracht. Hierin zijn de normen voor verontreinigingen in lijn gebracht met de eisen zoals voorgeschreven in de VVAK Telerhandleidingen voor de teeltseizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Door deze wijziging mag Keurcompost Klasse A gebruikt blijven worden door telers die werken onder VVAK […]

Groen Agro Control nieuw laboratorium Keurcompost

De Certificeringscommissie Keurcompost heeft het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw goedgekeurd voor het nemen van monsters en analyseren van Keurcompost. Vorig jaar ontving Groen Agro Control groen licht van de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van analyses op organische reststromen als compost, GFT, groenafval en zuiveringsslib. Het laboratorium behaalde de accreditatie voor […]

Organische stofaanvoer en grondbewerking van invloed op bodemstructuur

Bodemstructuur is vaak niet kwantitatief te meten, maar zegt wel veel over de ontwikkeling van de bodem. Het blijkt dat grondbewerking en composttoevoeging na 7 jaren toepassing een duidelijk effect hebben op de bodemstructuur. Dit is vooral terug te zien in een gangbaar bedrijfssysteem met een lage organische stofaanvoer. Begin april zijn er visuele bodemstructuurbeoordelingen […]

Handboek Bodem en Bemesting past humuscoëfficiënt aan

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondgroententeelt heeft de verhoging van de humificatiecoëfficiënt voor GFT-compost en groencompost verhoogd van 0,75 naar 0,90 in het Handboek Bodem en Bemesting. De humificatiecoëfficiënt wordt gebruikt om de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) te berekenen, volgens: EOS = OS x HC. De EOS is de hoeveelheid die als aanvoerpost wordt meegeteld in […]

Stabiele organische stof in compost hoger blijkt uit onderzoek NMI

Het aandeel stabiele organische stof in compost is hoger dan de waarden waar in landbouwkundige tabellen/grafieken van wordt uitgegaan. Dit blijkt uit onderzoek naar de stabiliteit van compost dat het NMI heeft gedaan in opdracht van de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven. Stabiele organische stof wordt ook wel aangeduid als Effectieve Organische Stof (EOS), de hoeveelheid […]