Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Disclaimer

Disclaimer & privacy

Copyright Keurcompost, www.keurcompost.nl

Keurcompost wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. De Keurcompost kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de Keurcompost geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Keurcompost aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van de Keurcompost kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. Keurcompost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van de Keurcompost www.keurcompost.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Keurcompost inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.keurcompost.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.