Zeker zijn van échte Keurcompost – factsheet akkerbouwers

Zeker zijn van échte Keurcompost – factsheet akkerbouwers

Helaas komt het voor dat in de markt compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden. De gebruiker van de compost krijgt daarmee niet de Keurcompost kwaliteit die hij verwacht. Bovendien kan hij mogelijk niet voldoen aan eisen van voedselveiligheid.

Keurcompost is een vrijwillig certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost. Keurcompost stelt eisen die  verder gaan dan de wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het composteerproces, de kwaliteit van het compostproduct en de inrichting waar de compost wordt geproduceerd. De proceseisen garanderen dat het compostproduct gehygiëniseerd is, dat wil zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen. De strenge producteisen zorgen ervoor dat verontreinigingen tot meer dan tien keer lager zijn dan is voorgeschreven. Al deze eisen samen borgen dat de compost (voedsel)veilig is.

Wat is er nou aan de hand met compost die onterecht als Keurcompost wordt  aangeboden?
Dit is compost die in het laboratorium weliswaar is geanalyseerd op de producteisen van Keurcompost, maar niet afkomstig is van een gecertificeerde Keurcompost producent. Dit laatste is nodig om zeker te kunnen zijn dat wordt voldaan aan de proceseisen en andere eisen die Keurcompost stelt.  Op het analyserapport wordt dan onterecht vermeld dat het product Keurcompost is, of ‘voldoet aan Keurcompost eisen’, of iets dergelijks. Het product is niet zonder meer voedselveilig.

Download de factsheet Akkerbouwers (twee pagina’s) voor meer adviezen om zeker te zijn van de juiste compost: Factsheet akkerbouwers