Informatie

Een gezonde en vruchtbare bodem met Keurcompost

KeurcompostVoor de land- en tuinbouw vormt de bodemde belangrijkste productiefactor: een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengsten. Het organische-stofgehalte van de bodem is daarbij een vaak onderschatte, maar cruciale factor. Regelmatig gebruik van Keurcompost houdt het organische-stofgehalte op peil en heeft daarnaast andere agronomische voordelen.

Keurcompost algemene brochure

Factsheet akkerbouwers